Letters/Brieven/Cartas in:

Dessa  Brev från Kristus finns tillgängliga att laddas ned. En gratis version av Adobe Reader kan laddas ned HÄR Detta gör det möjligt för er att läsa och skriva ut breven.


Ladda ned samtliga brev: KristiVäg.zip (2.7 MB)

BREV 1. Kristus redogör för anledningen till att han återkommit för att diktera dessa Brev. Han säger att människorna själva förorsakat sitt lidande genom  sina tankar och handlingar. Förklarar varför hans verkliga uppdrag på jorden inte korrekt återberättats. Säger,  att någon 'synd' gentemot Gud inte  existerar och att man inte förstår den sanna Källan till vårt Varande. Redogör för sina sex veckor i öknen och vad som verkligen försiggick där, vad  han lärde sig och hur denna kunskap förvandlade honom från rebell till Mästare och Helare.
ladda BREV 1: BREV 1.pdf (290 KB )

BREV 2. Fortsätter beskriva sitt liv på jorden, återvändandet till sin mor i Nasaret och mottagandet där. Hans första publika helande och den enorma responsen  på detta. Valet av lärjungarna. Hans sanna undervisning.
ladda BREV 2: BREV 2.pdf (290 KB )

BREV 3. Fortsätter att beskriva händelserna i sitt liv, undervisningen och insikten om att hans liv på jorden skulle ändas i förtid med korsfästelsen. Handlingar  som väckte de religiösa judiska ledarnas vrede. Vad som verkligen ägde rum och sades under den 'sista måltiden', lärjungarnas attityd och sanningen  om uppståndelsen.
ladda BREV 3: BREV 3.pdf (242 KB )

BREV 4. Kristus samlar ihop trådarna i sin undervisning i Palestina. Säger att han, Muhammed, Buddha och alla andra mästare har fortsatt sin utveckling tills  de alla uppstått i KRISTUS MEDVETANDET. Kristus beskriver den sexuella relationens verklighet och säger att attityden mellan kvinnor och män kommer   omsider att förändras. Andliga framsteg kommer att äga rum och barn med andlig potential att födas.
ladda BREV 4: BREV 4.pdf (245 KB )

BREV 5. & BREV 6. Kristus börjar beskriva den sanna skaparprocessen. Han berör det vetenskapen har trott på och religiösa doktriner, avvisar dem och definierar Varandets  Sanning.
Han tar upp sanningen rörande det mänskliga egot, som är grunden för den mänskliga individualiteten och därför nödvändigt, men också källan till allt  lidande.
ladda BREV 5: BREV 5.pdf (294 KB )
ladda BREV 6: BREV 6.pdf (287 KB )

BREV 7. Kristus beskriver sexualaktens sanning - vad som äger rum andligt och fysiskt. Att barn föds på olika medvetandenivåer. Han förklarar mannens och  kvinnans plats i världsordningen.
ladda BREV 7: BREV 7.pdf (249 KB )

BREV 8. Kristus beskriver mannens och kvinnans verklighet, hur man lever i enlighet med EXISTENSENS LAGAR och träder in i ett tillstånd av harmoniskt  välsignat varande där allt blir rikligt tillgodosett, hälsan återställs och glädje det naturliga sinnestillståndet.
ladda BREV 8: BREV 8.pdf (310 KB )

BREV 9. Kristus binder ihop trådarna i de föregående breven och beskriver i klartext hur man kan övervinna egot, vinna verklig självaktning och uppleva den  inre fridens glädje. Han berör rasism och ger ett personligt uppmuntrande och kärleksfullt budskap till alla som känner en dragning till dessa brev.}
ladda BREV 9: BREV 9.pdf (240 KB )

Hur Kristus återvänt: ladda ned dokumentet INTRODUKTION.pdf (82 KB )N.B. Om läsare citerar Kristus Breven måste källan klart anges: Kristus Breven, www.christsway.co.za, (Book
Title: CHRIST RETURNS - SPEAKS HIS TRUTH, second edition: CHRIST RETURNS - REVEALS STARTLING TRUTH)

© Det är inte tillåtet att i någon form eller på något sätt att reproducera innehållet på denna sajt utan tillstånd från Kristus Vägen.
Om ni önskar citera något, vänligen begär tillstånd från Kristus Vägen.