Слизам отново в пълнотата на СЪЗНАНИЕТО, за да предам на света едно ново послание чрез посредничеството на моя Писар.

Писмата ми трябваше да бъдат публикувани преди този нов етап - исках да осъзнаете, че всъщност вашият свят е наистина ВСЕМИРНА ЛЮБОВ, която е направена видима.  
Възприятието на всеки е различно според поведението му спрямо света или към живота по принцип. Мнението ви е изцяло субективно, то не е абсолютната Истина, защо вие все още не разбирате напълно процеса на съзиданието. Вие можете да имате само една бегла представа за него.
Сега разполагате с ПИСМАТА ми, за да ви служат като база за духовното ви въздигане. Идвам, за да ви помогна да ги разберете по-добре.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА

  ИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА ЧИСТАТА ЛЮБОВ
  ИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА СЪЗНАНИЕТО
  ЕВОЛЮЦИЯ
  ВЯРАТА В СОБСТВЕНАТА ВИ САМОДОСТАТЪЧНОСТ
  СОБСТВЕНАТА ВИ ВОЛЯ И СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ НЕЯ САМОЗАБЛУДИ
  ИЗЦЕЛЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ДРУГИ.
  ЕРАТА на ЛЮБОВ и МИР
  ЧЛЕНСТВО в ЕРАТА на „ЛЮБОВ и МИР“
или
'НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО' на земята.
  КАК ДА МЕДИТИРАTЕ

© Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма и с никакви средства без разрешение от Христовия Път - Christ's Way.Ако желаете да цитирате под каквато и да било форма, моля да получите предварително писмено разрешение от Christ's Way.

Кликни тук, за да се върнеш на началната страница Вход за членове изтеглете пълния 20.10 текст тук