IK WIL JE KORT SPREKEN OVER DE WARE AARD VAN PURE LIEFDE van de hoogste Bewustzijnsrijken en jouw opvatting over liefde in de lagere frequenties van jouw wereld.
Ik wil dat je begrijpt dat zelfs al spreek Ik tegen je met heel mijn transcendente Wezen van LIEFDE, Ik toch nog binnen het kader van jouw gedachtewereld moet spreken om je te verlichten.
Waar Ik verblijf in het Bewustzijn van IK BEN – is PURE LIEFDE. Naarmate Ik in bewustzijn afdaal, groeit mijn medeleven alsmaar en dwingt me om in bewustzijnsfrequenties te dalen om het bewustzijn van jouw hachelijke situatie in je moderne wereld binnen te gaan.

Hoe kan Ik je dit helpen begrijpen? Overweeg hoe het voor jou zou zijn als je naar de plaats van een bloedbad zou gaan, zou je liefdevolle bezorgdheid niet vol mededogen zijn? Zou je niet hartstochtelijk zijn in jouw verwerping van de taferelen van lijden? Zo vergaat het mij ook, hoewel Ik weet dat het allemaal deel uitmaakt van het evolutionaire proces om de ego-individualiteit te overstijgen. Enkel door de lessen in lijden zal de reizende ziel zelf-kennis verwerven om individualiteit te behouden nadat ze het ego heeft afgelegd.
Ik ben LIEFDE – onvoorwaardelijke Liefde, puur en simpel en in mijn woorden is geen oordeel.

Dus, als mijn woorden scherp lijken wanneer je geen scherpte van mij verwacht omdat Ik claim dat Ik gepersonifieerde LIEFDE ben, begrijp alsjeblieft dat Ik deze keer niet afgedaald ben om je een liefdevol bezoek te brengen, om je woorden van troost te bieden om je gemoed op te beuren, om je te zeggen hoe gezegend je in Werkelijkheid bent, maar het nog niet beseft. Ik ben gekomen om je een liefdevolle dienst te bewijzen. Ik ben uitdrukkelijk gekomen om je de wereldse feiten te geven die je doen lijden, illusoir als ze werkelijk zijn, om je te tonen wat jullie allemaal voor jezelf helpen scheppen.

Net zoals geen enkele liefdevolle en succesvolle leraar houdt van de woorden die hij moet gebruiken om agressieve leerlingen de schade te helpen zien en erkennen die ze in het klaslokaal aanrichten, zo moet Ik over je huidige situatie in wereldse woorden spreken die je kunt begrijpen om je in staat te stellen te werken om erboven uit te stijgen. Maar Ik spreek de woorden niet om de handeling of de doener van de handeling te veroordelen. Ik ben LIEFDE, de belichaming van PURE LIEFDE, maar, zoals de situatie het vereist, spreek Ik tot mensen die er nog niet in geslaagd zijn om hun egozwakheden te overwinnen. Ik hou van alle mensen – want Ik ben één en al LIEFDE – maar LIEFDE zet vele maskers op in haar liefdevolle poging om uit te reiken en diegenen te helpen die verademing zoeken van de huidige ellende.

Ik spreek tot je met de woorden van logica, omdat jij je wereld geschapen hebt om te passen bij wat je logisch en daarom geloofwaardig acht. Als Ik je zou benaderen met de ’betekenis’ uitgedrukt door Liefde, zou je helemaal de kluts kwijt zijn omdat de ’betekenis’ niet met jouw logica zou overeenkomen en je nog steeds zou weigeren te geloven dat Ik gesproken heb.

LIEFDE overstijgt en elimineert de behoefte aan de Tien Geboden, maar er zijn in jouw wereld slechts weinigen die dit waarlijk kunnen begrijpen.


Vorige Klik hier om terug te keren naar de ledenpagina Volgende

© Geen enkel deel van deze web site mag worden gereproduceerd in enige vorm of enigerlei wijze zonder toestemming van Christ's Way.Als je wilt citeren, op welke wijze dan ook, kun je dit alleen doen nadat je een geschreven toestemming hebt verkregen van Christ's Way.