IK WIL JE SPREKEN OVER DE WARE AARD VAN BEWUSTZIJN - van het verschil tussen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, Goddelijk Bewustzijn en menselijk bewustzijn. Je moet deze verschillen echt begrijpen om je in staat te stellen een spiritueel pro-actief leven in jouw wereld te leiden... Dit is wat Ik je kom helpen doen.
Transcendent BEWUSTZIJN en menselijk bewustzijn!

Bewustzijn is nu een veel, zelfs lichtvaardig, gebruikt woord, maar wordt door vele dierbare zoekers naar de Waarheid niet volledig begrepen.

Je hebt je wezen van Universeel Bewustzijn aangetrokken, dat ten tijde van de Big Bang gesplitst werd in Goddelijk Bewustzijn. (Zie Brief 5)

Dit is het perfecte Bewustzijn van Liefdevolle Intelligentie en Intelligente Liefde. HET is IMPULSEN. Deze IMPULSEN zijn de zeer basale energie, de HOOFDBRON van alle bestaan. Dit Bewustzijn is inderdaad binnenin je, omgeeft je, overstijgt je en kan je optillen naar steeds hogere lagen van spirituele extase en kortstondige waarnemingen. Dit Bewustzijn is wat velen God noemen.
Het is in je en overstijgt je.

Maar wat de mensheid zich volledig moet realiseren is: dat het van zo’n hoge trillingsfrequentie is, …… zo spiritueel verfijnd in betekenis ……dat het niet in je eigen menselijke bewustzijn getrokken kan worden om Zich aan jou bekend te maken, totdat jij je ego begint te overwinnen en in de spirituele waarneming van de Waarheid opstijgt.

Jouw ego is de blokkade naar Super Bewustzijn.
Alleen de meest systematische en volhardende dagelijkse poging om je bewustzijn van egogedachten en -gedrag te reinigen, zal het mogelijk maken dat het Goddelijke Bewustzijn in je menselijke bewustzijn SIJPELT en je nieuwe inzichten en waarnemingen brengt. Verlicht door nieuwe inzichten en waarnemingen zullen je gedachten, woorden, handelingen beginnen te veranderen.
Wanneer je de dingen anders ZIET, zul je anders beginnen te HANDELEN.

Je menselijke bewustzijn is onvolmaakt. Het is gefabriceerd uit zelfzuchtige egoïstische drijfkrachten. Laat je ego deze valide uitspraak niet weerstaan. Jij hebt hier hoegenaamd geen schuld aan, omdat het ego goddelijk geschapen is om het Goddelijke Bewustzijn in individuele mensen te verdelen. Je hebt het Ego nodig. Het verdedigt je en trekt naar je toe wat je nodig hebt om te overleven, MAAR het kan een individu overweldigend tot gedrag dwingen dat psychologisch gesproken ziek is. Je weet dat Ego de impuls is achter alle misdaad in de wereld.

Ik wil dat je weet dat het mensen aanzet tot zo’n diep geworteld narcisme en eigen-belang, dat iedereen die in een dergelijke geest ook maar enige empathie of sympathie probeert op te wekken, jammerlijk geblokkeerd wordt. Ongeacht welk onderwerp aangesneden moge worden, zulke egoïstische, narcistische mensen trekken het onderwerp onvermijdelijk naar zichzelf toe, hoe het hen beïnvloedt, hoe het uitsluitend hen betreft, positief of negatief. Geabsorbeerd eigen-belang is als een dik dicht weefsel van bewustzijnsenergieën die de geest van mensen van iedere laag van de maatschappij in elk deel van de wereld afsluit.
De graad van narcisme varieert. Ik ben speciaal gekomen om je hiervan bewust te maken, omdat dergelijke narcistische mensen niet in harmonie met anderen kunnen leven, omdat ze niet in staat zijn de boodschappen van anderen te horen. Dit veroorzaakt, net als jouw misdaad, jullie ellende op aarde.

Hier is een parabel voor je. Zie het kleine kind dat in een kleverige modderpoel speelt, taartjes maakt, zichzelf met modder bedekt, genietend van elke minuut. Moeder komt, spoort het kind aan om een bad te komen nemen en zich klaar te maken om naar een feest te gaan. Het kind verzet zich hevig, huilend. Uiteindelijk krijgt moeder haar zin en het kind, fris verzorgd met glanzend haar en uitgedost in mooie feestkleren, komt de zaal binnen waar het feest gehouden wordt. Het staart in verbazing voor zich uit.
De prachtige lichten! De schitterende struiken en bloemen! De tafels overladen met delicatessen, taarten en gelatinepudding. En al de cadeautjes en spelletjes en het plezier dat de andere kinderen hebben. Het hart van dit kind wordt gevuld met stralende vreugde. Gelach begint op te wellen en vult het hele wezen. Dit is zoveel beter dan haar modderpoel. Al het wassen en schrobben was het waard. Wat is het kind blij dat het geluisterd heeft.


Vorige Klik hier om terug te keren naar de ledenpagina Volgende

© Geen enkel deel van deze web site mag worden gereproduceerd in enige vorm of enigerlei wijze zonder toestemming van Christ's Way.Als je wilt citeren, op welke wijze dan ook, kun je dit alleen doen nadat je een geschreven toestemming hebt verkregen van Christ's Way.