IK WIL JE SPREKEN OVER JE ZELF-WIL EN HAAR GECREËERDE ZELFBEDROG…..
Aards Bewustzijn is een weefsel dat je met je gedachten en gevoelens spint. Had je maar verhoogde waarnemingen, dan zou je het als een soort dichte mist zien. Dit wordt in de lucht om je heen losgelaten. Wanneer het niet wordt aangestoken met de krachtige drijfkracht van verlangen, intentie, bedoeling, ligt het om je heen zoals zo veel afval. Maar wanneer je gedachten en gevoelens zich in gedachtepatronen van verlangen, of intentie, of bedoeling verenigen, heb je een levens-vorm geschapen. Die levens-vorm is een blauw-druk, een elektrische omlijning van je intentie en het corresponderende magnetische veld van emotie trekt energiedeeltjes samen om deze drijvende intentie in zichtbare manifestatie te brengen.

Besef alsjeblieft dat dit scheppen in het ongeziene om je heen van jou is. Uit je beperkte kennis van jezelf – ja, je zeer beperkte kennis van jezelf, wat je echt gelooft, hoe je in bepaalde omstandigheden echt reageert, hoe je je omgeving echt beïnvloedt en andere mensen raakt, hoe je in alle omstandigheden oprecht eerlijk bent – uit deze zeer beperkte kennis slaag je erin deze bewustzijnsvormen te bouwen - de blauwdrukken van je verlangens, intenties en bedoelingen die in de toekomst ervaren zullen worden.
Je doet dit onwetend, totdat je beseft wat je aan het doen bent. Dan zul je mogelijk les volgen, waar je geleerd wordt het opzettelijk te doen.

Geloof me, dit zijn onechte scheppingen. Doe het niet. Je ziet met beperkte visie. Je weet niet hoe je zowaar het pad van anderen kunt verstoren door dit geloof dat jij weet wat het beste is voor jezelf of anderen. Dit is echte dwaling – dit is een echte val voor de onwetenden. Geschapen door de ego-drijfkracht.

Honderdduizenden – waarschijnlijk miljoenen – geloven dat, omdat zij in geloofsvertrouwen zeggen: “Het is zo”, die uitspraak het zo zal maken. Maar ze hebben geen idee van wat hen werkelijk te wachten staat vanwege de verschillende kosmische invloeden die in hun dagelijkse ervaring een enorme rol spelen. Ze weten niet wat hen te wachten staat ten gevolge van hun denken en gedrag in het verleden. Je kunt het volmaakte leven voor jezelf niet scheppen – totdat jij, zelf, volkomen volmaakt bent in geest, hart en handelingen en je door een vorm van boetedoening hebt gewerkt voor leed dat jij in het verleden hebt berokkend. En toch worden miljoenen van jullie financiële middelen uitgegeven om de kennis te verwerven hoe je zulke bewustzijnsvormen krachtig kunt vormen, die alle energieblauwdrukken die je omgeven teniet zullen doen en ze van nul en gener waarde maken. Jullie gaan allemaal de verkeerde kant op. Alles wat je aan harmonie en gezondheid zoekt, zal je ontsnappen totdat je volledig begrijpt dat EGO geen VOLMAAKTHEID kan scheppen, totdat je ontwaakt tot de prachtige alles-gevende aard van Goddelijk Bewustzijn, wat je ware Bron van Zijn is, de ware Bron van gezondheid, succes en inspiratie. Jullie zijn als kinderen in een speeltuin, die samen spelen, fantasieverhalen verzinnen en zich afvragen waarom de fantasie niet werkt. De kinderen zijn opgewonden en bezield door de denkbeeldige en gelukkige verhalen die ze elkaar vertellen, maar wanneer ze naar huis gaan, moeten ze de realiteit van het leven onder ogen zien  zoals hun ouders het leven.


Vorige Klik hier om terug te keren naar de ledenpagina Volgende

© Geen enkel deel van deze web site mag worden gereproduceerd in enige vorm of enigerlei wijze zonder toestemming van Christ's Way.Als je wilt citeren, op welke wijze dan ook, kun je dit alleen doen nadat je een geschreven toestemming hebt verkregen van Christ's Way.