LIDMAATSCHAP van het ‘TIJDPERK van LIEFDE & VREDE’ of
‘HET KONINKRIJK DER HEMELEN’ op aarde.


Alvorens de regels voor het Lidmaatschap uiteen te zetten, zal Ik je geheugen opfrissen aangaande jouw eigen scheppende kracht in je geest.

“Maar wanneer je gedachten en gevoelens zich in gedachtepatronen van verlangen, intentie of bedoeling verenigen, heb je een levens-vorm geschapen. Deze levens-vorm is een blauw-druk, een elektrische schets van je intentie en het corresponderende magnetische veld van emotie trekt energiedeeltjes samen om deze drijvende intentie in zichtbare manifestatie te brengen.”

Dit is een manifestatie van je eigen verlangens en omdat jouw kennis van jezelf en je toekomst zo beperkt is, zal deze manifestatie zijn gelukkige kant en zijn donkere kant in je ervaring brengen.

Maar wanneer je eerst naar Goddelijk Bewustzijn gaat en de echte oplossing van je probleem zoekt en deze oplossing terug naar Goddelijk Bewustzijn brengt voor haar volmaakte manifestatie op aarde – dan heb je de volmaakte manifestatie van Licht die geen toekomstige teleurstellingen in zich draagt.

Probeer het je tweede natuur te maken om eerst leiding van Goddelijk Bewustzijn te zoeken. Zelfs als je mogelijk voelt dat je niets van het Goddelijke gehoord hebt, zeg Ik je waarlijk – als je standvastig in geloofsvertrouwen blijft, zal je de antwoorden mettertijd in zichtbare vorm naar je zien terugkeren. Daarom:

1. Als Lid van het Koninkrijk der Hemelen op Aarde zal ik dagelijks mediteren, te beginnen met tien minuten en verder gaand tot die tijd waarbij ik mij comfortabel voel. Ik zal alle gedachten zoveel mogelijk opzij zetten, mijn geest bedaren en verstillen. Ik vraag Goddelijk Bewustzijn met innig gebed mijn bewustzijn binnen te komen en over te nemen, mij Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Liefde brengend, dat Het mijn eigen leven en allen met wie ik op een of andere manier omga moge zegenen, en de wereld in ‘t algemeen.
Ik zal deze tijd van vereniging met Goddelijk Bewustzijn gebruiken om te WETEN dat alle dingen die ik er voor genezing en oplossing naartoe breng, volkomen genezen en opgelost zullen worden.
Ik bid dat Goddelijk Bewustzijn mij de genade zal geven om te WETEN dat HET altijd het gebed van liefdevolle overtuigdheid beantwoordt.

2. Als Lid dat het Koninkrijk der Hemelen helpt te scheppen, moet ik iedere gedachte van afgunst opzij zetten. Ik moet onthouden en bevestigen dat ik, als het kind van Goddelijk Bewustzijn, de ‘Vader’, mag vragen wat ik ook nodig heb of wil en weten dat het, te zijner tijd, zeker voor mij gemanifesteerd zal worden.

3. Als echt Lid van het Koninkrijk, zal ik dagelijks alle egogedachten verwerpen en vervangen door deze van meedogende liefde en door de onvoorwaardelijk liefdevolle gedachten waarmee ik het Koninkrijk zal helpen bouwen.

Dagelijks zal ik voor mezelf herhalen: “ik heb aanvaard om een Tijdperk van Liefde en Vrede te helpen bouwen en iedere liefdevolle gedachte die ik heb, is een transformerende invloed op aarde.”

4. Ik moet onthouden dat het Koninkrijk der Hemelen een plek van vreugde en gelach is. Dagelijks bid ik dat ik meer verlicht mag worden en opgeheven in gepaste spontane vreugde en gelach om de geest van diegenen om mij heen te helpen verlichten.

5. Dagelijks moet ik onthouden dat ik, om het ego te overwinnen en diep betekenisvol contact met anderen te maken, moet LUISTEREN! Ik moet mijn ego-drijfkracht om over mezelf te praten beheersen en moet luisteren, ernaar strevend om te begrijpen en mee te voelen met wat mij verteld wordt.

6. Dagelijks moet ik onthouden dat ik, om het ego te overwinnen, in staat moet zijn elke waarheid over mezelf aan te horen zonder te willen terugslaan of excuses te vinden. In het Koninkrijk der Hemelen is er geen kwaadsprekerij, wraakzucht, wrok! Door te aanvaarden het Koninkrijk der Hemelen op aarde te helpen bouwen, moet ik al deze ego-impulsen overstijgen – en ze door onvoorwaardelijke liefde vervangen.

7. Dagelijks moet ik onthouden dat er in het Koninkrijk der Hemelen enkel een WETEN is dat morgen volmaakt zal zijn, omdat Goddelijk Bewustzijn de geest en het hart van iedere bewoner van het Koninkrijk vult. Daarom moet ik elke vorm van alarmtaal vermijden. Ik zal niet verstrikt raken in het navertellen van andermans gebreken. ik zal mijn lagere bewustzijn niet onderdompelen in het overdenken van het kwaad van de regeringen en de wereld. Om het Koninkrijk der Hemelen te bouwen moet ik me terugtrekken uit alles wat ik niet vereeuwigd wil zien - anders zal het Koninkrijk nooit vorm krijgen, of anderen zullen het bouwen en ik zal achtergelaten worden. Ik zal buitengesloten worden door het genotzuchtige bewustzijn dat ik iedere dag opbouw.

8. Ik zal met liefde naar iedereen luisteren die mijn troost zoekt en zal Goddelijk Bewustzijn vragen om me de woorden te geven die ik moet zeggen om hun pijn te genezen.

9. Dagelijks zal ik de volgende positieve affirmatie opzeggen en visualiseren met liefde voor de wereld en mezelf. Ik zal voortdurend bevestigen dat mijn affirmaties, omdat Goddelijk Bewustzijn mijn geest verlicht, krachtig en levengevend zijn. Ik visualiseer dat ze de zaden van toekomstige gebeurtenissen zijn.

AFFIRMATIE
“Dagelijks open ik mijn hart en geest voor het transcendente Goddelijke Bewustzijn om me te helpen alle huidige zelfzuchtige ego-drijfkrachten op te lossen.
Dagelijks open ik mijn ziel om Goddelijk Bewustzijn te ontvangen om me te assisteren bij het bouwen van een nieuw TIJDPERK van LIEFDE & VREDE in de wereld.”

“In het KONINKRIJK der HEMELEN zullen enkel Goddelijke Liefde, Goddelijk Mededogen, Vreugde en Gelach  en schoonheid van zelf-expressie altijd subliem gemanifesteerd worden.”

“De natuur zal in ieder gebied van de wereld overvloedig floreren, harmonieus, en iedere persoon op aarde van fruit en voedsel voorzien. Alle mensen zullen goed gevoed zijn. Iedereen zal goed gekleed zijn. Iedereen zal in geest verheven worden en zal Goddelijk Bewustzijn op elke manier, iedere dag manifesteren.”

“Ik til deze Visie van Gelukzaligheid naar Goddelijk Bewustzijn, waar het met GODDELIJK LEVEN aangestoken zal worden voor haar perfecte manifestatie op aarde. Ik geef mijn liefdevolle dank aan mijn BRON, dat het zelfs nu al in het ongeziene vorm begint aan te nemen.”
“Dank je, Vader.”

Mijn geliefde zielen, het is bekend dat er in deze tijd een duidelijke en onmiskenbare splitsing zal zijn tussen de kinderen die het Licht kiezen en de kinderen die de afleidingen en de duisternis van het wereldse ego verkiezen. Want om het Licht de wereld te laten verlichten, moeten allen de kinderen van het Goddelijke worden.

Liefdevol, meedogend, zelfs met tegenzin verlaat ik je, gezegd hebbend wat ik wilde dat je begreep. Mijn LIEFDE omhult je in vurig verlangen, opdat je mijn woorden ontvangt met de eenvoud van een klein kind dat naar de zeer geliefde stem van haar vader luistert, om te verzekeren dat mijn dringende boodschap vruchten mag dragen in jouw leven en in het leven van diegenen die je omgeven.

‘Dit is een ware boodschap van krachtige scheppingskracht van je toekomst. Als je zult geloven en handelen, zul je het zien gebeuren. Vrijwel zeker in je eigen leven zul je jezelf in jouw Koninkrijk der Hemelen vinden.

Rust in de Goddelijke Liefde. Rust in Vrede. Rust in Licht.

Klik hier, wanneer jij je geroepen voelt om Lid te worden van Christus' PAD


Vorige Klik hier om terug te keren naar de ledenpagina Volgende

© Geen enkel deel van deze web site mag worden gereproduceerd in enige vorm of enigerlei wijze zonder toestemming van Christ's Way.Als je wilt citeren, op welke wijze dan ook, kun je dit alleen doen nadat je een geschreven toestemming hebt verkregen van Christ's Way.