HOE TE MEDITEREN (uit Brief 8)
Wanneer je mediteert, neem de positie aan die voor jou het aangenaamst is. Je hoeft je lichamelijk niet in bochten te wringen. Rust en ontspan. Vertel jezelf al je ledematen te ontspannen en los te laten, inclusief je hoofd, nek, gezicht, in een staat van uiterste losheid.
Ik moet je op het hart drukken dat meditatie - uiteindelijk - even eenvoudig zou moeten zijn als in sluimer te glijden. De bedoeling van meditatie is om je volledige bewustzijn in staat te stellen voorbij de grenzen van intellect en redenering te bewegen. Er zijn leraren die je zullen vertellen je ‘in te beelden’ ....wat je ook verteld wordt je in te beelden, je mag er zeker van zijn dat je niet geholpen wordt om ergens heen te gaan, behalve naar nieuwe verbeeldingsvolle rijken van je eigen denkprocessen. Wat deze methode van ‘mediteren’ voor jou tot stand zal brengen, is een verlichting van de gedachten en stress die je egodruk voor je schept. In de verbeeldingswereld kan het ego - al dan niet - slapend zijn.

Alvorens aan meditatie te beginnen, bereid je voor door volledig te beseffen dat je op het punt staat om contact te maken met ‘GODDELIJK BEWUSTZIJN’, zowel binnen als transcendent aan je bewustzijn - daarom is HET ook buiten en rondom je. Visualiseer je precies wat dit betekent.
Onthoud, te allen tijde, dat waar je aan DENKT datgene is waar jij je op afstemt.
Je gedachten zijn ‘zoeklichten’, die contact maken met wat je zoekt.
Onthoud dat iedere ‘gedachte’ haar eigen trillingsfrequentie in bewustzijn heeft. Geloof, weet dit, want het is waar. Hoe spiritueler de gedachte, hoe hoger de trillingsfrequenties.
'Bewustzijnsvormen' die door woorden belichaamd worden, zijn niet zichtbaar, maar zijn 'specifieke entiteiten van zijn'.
Zij dragen het bewustzijnsleven in zich. Zij worden naar gelijke ‘bewustzijnsvormen' gemagnetiseerd. Het gelijke wordt door het gelijke aangetrokken.
Denk ‘hond’ en visualiseer wat je bedoelt en je gedachten worden op het hondenras afgestemd.

Denk 'UNIVERSEEL BEWUSTZIJN' of 'GODDELIJK LEVEN' met begrip van wat je bedoelt - en je gedachten zullen naar 'UNIVERSEEL BEWUSTZIJN' - GODDELIJK LEVEN geleid worden -.
Als je alles wat Ik je probeer te vertellen ten volle hebt begrepen, zal je WETEN dat je meditatie haar doel bereikt.
Weet dit en je zal je geloofsvertrouwen zien versterken.
Je geloofsvertrouwen blijft zwak, omdat je enkel hoopt, of wenst, of magnetisch ‘wilt’ af te stemmen op - LEVENS-BEWUSTZIJN, omdat je hoopt dat je enig voordeel uit de oefening zult halen.

Zie je niet hoe ‘aards’ een dergelijke benadering is naar DAT WAT JOU ‘VERWEZENLIJKT’ HEEFT?
Is het eerbiedig? Betaamt het een persoon die waar contact zoekt en verwacht dit te doen?
Terwijl ONEINDIG UNIVERSEEL BEWUSTZIJN niet de mythische ‘God’ in den hoge is, zoals in het Oude Testament afgeschilderd,
is Het de Oneindig Krachtige Realiteit die overal aanwezig is en Haar eigen ontwerpen manifesteert, intelligent, evolutionair, liefdevol, zorgzaam voor alles wat Zij heeft verwezenlijkt.
Dit is wat je moet beseffen dat je uiteindelijk zult benaderen, terwijl je nog op aarde bent, wanneer je de hoogste dimensies bereikt, nadat je magnetische-emoties niet alleen uit je geest zijn opgelost, maar ook uit je onderbewuste en zonnevlecht.
Ten eerste, zal je in aanraking komen met VADER-MOEDER-GODDELIJK-LEVEN dat altijd binnen je volledig stelsel en het universum actief is.
Onthoud dat Het in equilibrium is binnen de oneindige universele dimensie en actief in de wereld.
'Vader-activiteit stelt de doelen. 'Moeder-liefde wijst de manier aan waarop de plannen ontwikkeld zullen worden om het hoogste goed te bevorderen van hetgeen aangepast of genezen of beschermd wordt.
(Talloze mensen zullen zeggen dat deze bovenstaande uitspraken allemaal verbeelding zijn. Zij kunnen sneren wat zij willen. Diegenen die erin slagen contact te maken met Vader-moeder-leven-bewustzijn - een andere naam voor GODDELIJK LEVENSBEWUSTZIJN,  maar die op zijn dubbele kwaliteiten wijst - zullen bevestigen dat het voorgaande een nauwkeurige beschrijving is van spirituele evolutie die op dergelijk contact volgt).
Om terug te keren naar je meditatie.
Ten eerste, voordat jij je meditatieve staat probeert te betreden, leer het volgende gebed uit je hoofd, zodat de woorden je eigen worden.
Wanneer jij je perfect ontspannen hebt, begin je meditatie met dit gebed. Zeg het langzaam op en visualiseer de betekenis van elk woord om je in staat te stellen het bewustzijn van het woord te betreden en het energiebewustzijn van het woord in staat te stellen je diepste zelf te betreden. Terwijl je dit gebed zegt, zouden je ogen gesloten moeten zijn en je blik naar je voorhoofd opgeheven.
VADER-MOEDER-LEVEN, Jij bent mijn leven, mijn voortdurende ondersteuning, mijn gezondheid, mijn bescherming, mijn perfecte vervulling van iedere behoefte en mijn hoogste inspiratie.
Ik vraag JE om mij de ware Realiteit van Jezelf te openbaren. Ik weet dat het Jouw WENS is dat ik volledig verlicht zal zijn, zodat ik het gewaarzijn van Jouw Aanwezigheid binnenin en rondom mij beter mag ontvangen. Ik geloof en weet dat dit mogelijk is. Ik geloof dat JIJ mij beschermt en handhaaft in perfecte LIEFDE. Ik weet dat het mijn uiteindelijke bedoeling is om JOU UIT TE DRUKKEN.
Terwijl ik met JE praat, weet ik dat JE perfect ontvankelijk voor mij bent, want JIJ bent UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE die deze wereld zo prachtig heeft ontworpen en haar in zichtbare vorm heeft gebracht.
Ik weet dat, wanneer ik JE vraag met mij te praten, ik een bewustzijnszoeklicht in Jouw Goddelijk Bewustzijn stuur en terwijl ik luister, zul JIJ mijn menselijk bewustzijn binnendringen en steeds dichter bij mijn alsmaar ontvankelijkere geest en hart komen. Ik vertrouw mezelf en mijn leven toe aan Jouw zorg.

(Elke keer dat je dit gebed zegt en visualiseert, schep je een spirituele bewustzijnsvorm die sterker en nog verhevener in trillingsfrequenties zal worden, naarmate de ware betekenis van het gebed in je geest en hart verdiept en je waarnemingen verhoogt).
Na het gebed, ontspan je nog dieper en laat je geest zo leeg worden als je kunt. Als gedachten binnendringen, reciteer zachtjes 'Goddelijk Leven' of ‘vader-moeder-leven’ tegen jezelf en breng je geest opnieuw tot bedaren. Na vele maanden van oprechte meditatie zou je kunnen voelen dat je lichaam plotseling samentrekt, zoals een persoon die in slaap valt en dan plotseling ontwaakt. Wanneer dit gebeurt, wees dankbaar omdat je bewustzijn de barrières doordringt van je eerder geschapen bewustzijnskrachten die je ziel inkapselen.
Wanneer jij je een andere diepe bewustzijnsstaat voelt binnengaan, zo diep dat je nauwelijks ademt, weet dan dat je jouw doel begint te bereiken. Geef aan het einde van je meditatie altijd blijde en erkentelijk dank.
Onthoud dat niets wat je kan denken, zeggen of doen, alles wat 'vader-moeder-leven-bewustzijn' is op enige wijze kan reduceren.
Elk ongeloof zal echter een barrière tussen jou en vader-moeder-leven vormen.

Ik wil je waarschuwen: wanneer je  jouw geest en gedachten probeert te verstillen, zou jij je niet-op-je-gemak, lichamelijk oncomfortabel en zelfs benauwd kunnen voelen. Dit is omdat je - aanvankelijk - tegen de zwarte muur van je eigen ‘bewustzijn’ zult stuiten en dit kan bijzonder verontrustend - zelfs pijnlijk - zijn.
Zegen de ervaring en vraag 'vader leven' om de volgende keer dat je luistert je bewustzijn binnen te dringen.
Sta vervolgens op en zet de ervaring achter je.
Wanneer je bemerkt dat je eindelijk de stilte betreedt, blijft dan onbewogen, wetende dat je nu wat men het 'heilige der heilige' zou kunnen noemen hebt betreden, omdat je eindelijk contact gemaakt hebt met ‘vader-moeder-leven’ binnenin je. Het zal tijd vergen opdat deze zeer spirituele ervaring van de Stilte een dagelijkse routine wordt.
Onthoud dat je een leven van egobagage hebt weg te werken en op te lossen.
Ongeacht wat je voelt of je gewaar bent tijdens je meditatie, verwacht een verschil in je leven te voelen wanneer je eruit komt. Onthoud dat verwachting een ‘bewustzijnsvorm’ is en aangezien je ‘verwacht’, open je de weg voor wat je ‘verwacht’ dat in je ervaring gemagnetiseerd zal worden, wat het ook moge zijn dat je nodig hebt of waarmee je bezig bent.
Als je geen enkele nieuwe lichtheid van geest voelt, ondanks je oprechte verwachtingen, ontken veranderingen niet of twijfel niet aan de mogelijkheid ervan.
Onthoud dat je bewustzijn elektromagnetisch is, van dezelfde substantie als je fysieke lichaam en het fundament is van alle ervaringen in je leven. Ga door met verwachten – terwijl je dit doet, bouw je de kracht, de energie van je 'verwachtingen - bewustzijnsvormen’ op, die de manifestatie van alles wat je verwacht naar zich zullen toe trekken. ‘Vader-moeder-levenbewustzijn' kan enkel in je individueel bewustzijn gemagnetiseerd worden door geloofsvertrouwen, oprechte verwachting en de bereidwilligheid om jezelf te openen voor het reinigen van je magnetisch-emotionele 'binding-verstoting’ impulsen.
Hoevelen van jullie gaan thans op deze manier in meditatie en komen er uit veranderingen VERWACHTEND?
Hoeveel verliezen de moed wanneer zij enige veranderingen gevoeld hebben en dan enige tijd niets?
Houd in gedachten dat Ik je verteld heb dat je onderworpen bent aan ritmes van ‘hoog’ en ‘diep’. Wanneer je in je ‘dieptepunten’ bent, is de stroom van Goddelijk Leven in je stelsel gedaald en daalt ook de trillingsfrequenties van je bewustzijn. Derhalve is contact met Vader-Moeder-Leven-Bewustzijn op zulke momenten, in het begin van je zoektocht, bijna onmogelijk. In de begindagen van je zoeken naar Waarheid ben je, tijdens je meditatie, nog sterk in aanraking met je onderbewuste en je zal merken dat er een ergerlijke herleving is van alle oude negatieve gedachten en herinneringen waarvan je dacht dat je ze overwonnen had.
Wanneer jij je ‘hoogtepunten’ betreedt, zal je een herleving van je spirituele zelf bemerken en zal jij je hierin verheugen. Je meditaties zullen positiever en productiever zijn in contact met 'Vader-Moeder-Leven-Bewustzijn'. Als je de moed hebt om zowel tijdens de ‘diepe’tijden als de goede te volharden en zelf-discipline te beoefenen, zal je uiteindelijk merken dat de ‘dieptepunten’ minder ‘diep’ zullen worden en eerdere depressies opgeheven zullen worden.
Onthoud dat elk moment van 'devoot bewustzijn' je dichter bij je doel brengt, hoewel jij je hiervan volledig onbewust zou kunnen blijven. Desalniettemin gebeuren er dingen voor je ultiem goed - geloof erin.


Vorige Klik hier om terug te keren naar de ledenpagina Volgende

© Geen enkel deel van deze web site mag worden gereproduceerd in enige vorm of enigerlei wijze zonder toestemming van Christ's Way.Als je wilt citeren, op welke wijze dan ook, kun je dit alleen doen nadat je een geschreven toestemming hebt verkregen van Christ's Way.