Letters/Brieven/Cartas in:
Christ has returned again to establish a Headquarters promoting  acclaimed Christ's Letters  and  encouraging people of all races and religions to form a Fellowship of Christ's Way.  Christ  explains origins of Christian dogma  imprisoning people in mythical beliefs for two thousand years.   He lovingly calls on  seekers of Divine Truth to unite in creating an Era of Love, Peace and Joy.   He promises to be their Shepherd and Protector.
Click here to read
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus
 
Welkom bij de Vraag en Antwoord sectie

Toen het channellen van de Christus Brieven zijn einde bereikte, inspireerde Christus mij door te zeggen dat als er vragen gesteld zouden worden, Christus zelf ze zou beantwoorden. Toen de website werd gelanceerd, was ik een complete beginneling, niet wetende welke vragen van algemeen belang zouden zijn. Het is pas nu, dat ik belangrijke vragen ontvang – en die, na gebed, geïnspireerd beantwoord worden, dat ik me realiseer dat het tijd is om deze sectie op te zetten.
Wat betreft de afbeelding hierboven, moet ik uitleggen dat de donkere lucht de duisternis voorstelt waarin ons menselijk bewustzijn normaal verblijft. De gezichten van de mensen zijn die van de Christus’ Pad Werkers op de websites. Als je nauwkeurig kijkt, zie je dat ze allen vol verlangen en verwachting naar omhoog kijken, omdat we dagelijks mediteren om inspiratie te halen uit Goddelijk Bewustzijn en terwijl we mediteren en Goddelijk Bewustzijn aanroepen om ons te verlichten, trekken we ZIJN Licht in onze geest aan. Hoe zouden we zonder een dergelijke inspiratie Antwoorden durven sturen naar de oprechte en serieuze Vragen betreffende spiritualiteit?

Als je een vraag wilt stellen, gebruik dan alsjeblieft het formulier op de contactpagina

Klik op een vraag om het antwoord te lezen

Een gemeenschap van lezers van De Christusbrieven
Bestaat de dood werkelijk?
Als Christenen de Brieven verwerpen, stel ze dan deze vragen om ze stil te laten staan en te denken.
Hoe moeten we de doop van Jezus uitleggen
Hoe kunnen de Leringen van Christus worden uitgedragen naar mensen van andere religies
Wat te doen met de voorspelde instorting van de banken en de economie
Hoe kan ik omgaan met depressie en een gebrek aan geloofsvertrouwen?
Is Aartsengel Michael een gevallen engel?
Er lijkt geen ontsnappen aan!
Hoe te bidden!
Hoe blokkades te verwijderen om God te voelen
Zal het KATHOLIEKE GELOOF spoedig vallen?
Hoe kun je vrede en harmonie vinden wanneer je rooskleurige wereldje uiteenvalt?
Wanneer zullen zaken duidelijk worden?
Mag mijn dochter haar eerste communie doen?
Waarom sterven baby’s?
Hoe je opgroeiende kinderen te benaderen?
Homoseksuelen