Letters/Brieven/Cartas in:
Christ has returned again to establish a Headquarters promoting  acclaimed Christ's Letters  and  encouraging people of all races and religions to form a Fellowship of Christ's Way.  Christ  explains origins of Christian dogma  imprisoning people in mythical beliefs for two thousand years.   He lovingly calls on  seekers of Divine Truth to unite in creating an Era of Love, Peace and Joy.   He promises to be their Shepherd and Protector.
Click here to read
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus

Het is niet mogelijk dat mensen de Leringen van Christus gelezen en gevolgd hebben en geen bemoedigende veranderingen in hun leven hebben zien plaatsvinden, plotselinge fortuinlijke gebeurtenissen die geen toeval waren en duidelijk een response waren op hun gebed en meditatie.

Ik zou graag een bericht van dien aard van jullie willen ontvangen.

Op dit kritieke moment in onze wereldgeschiedenis kan je persoonlijk meewerken om de bewustzijnsverhoging te promoten door jullie verhalen en ervaringen te delen die de werking van het Goddelijke in jullie leven duidelijk onthullen.


BRIEVEN VAN LEZERS
Ernie schreef:
De laatste 6 jaar heb ik getracht de echte waarheid over God te vinden, heb ontelbare spirituele boeken gelezen, vond het ‘Unity Spiritual Enrichment Center’, samen met het beoefenen van gebed & meditatie. Nu ik terugblik, zie ik dat al deze boeken niet willekeurig naar mij toe zijn gekomen, zij zijn mij eerder in perfecte volgorde onder ogen gekomen in verhouding tot mijn groeiend begrip van GodsBewustzijn. Ik voel dat ik mijn leven door al deze leringen een andere wending gegeven heb. Ik ben dankbaar gelukkig, ik houd eigenlijk van mezelf en anderen, heb geleerd om te vergeven, heb geleerd hoe vanuit een plek van Liefde binnenin te komen en heb een leidende stem die altijd bij me is, daarom ben ik nooit alleen. Ik weet dat ik nooit meer de persoon kan zijn die ik voorheen was, omdat er niemand is om ergens de schuld voor te geven. Alle waarheid zit binnenin. Door mijn gedachten trek ik alle goed en kwaad aan.

Twee zondagen geleden, nadat mijn vrouw en ik thuiskwamen van de kerk, besloot ik dat ik, met een graanschop, de grote hoeveelheid sneeuw zou wegdoen die van het dak op het voorportaal was gegleden, en de sneeuw die daar al lag ophoopte. Ik volbracht dit bravourestuk, maar blesseerde mijn schouder tijdens het werk. Eerder, in 1999, had ik mijn schoudermanchet in de linkerschouder gescheurd, was vier maanden werkonbekwaam, een arts reconstrueerde mijn schoudermanchet en ik genas van de operatie. In ieder geval, deze huidige linkerschouder blessure voelde precies zoals de blessure in 1999. Ik voelde een verschrikkelijke pijn en kon mijn arm niet eens 30 centimeter optillen. De pijn bleef de hele zondag en de hele maandag voortduren, gelukkig was het maandag een feestdag vanwege Martin Luther King, zodat ik mijn werk niet hoefde te verzuimen. In het begin zag ik de blessure vanuit op angst gebaseerde gedachten: O nee, niet weer. Wil niet weer werkonbekwaam zijn, etc. Die zondagnacht sliep ik maar weinig vanwege de pijn en ik heb altijd een hoge pijntolerantie gehad. Later werd ik me gewaar van mijn angstgedachten, gebaseerd op het ego, en besloot dat ik te veel begreep van alle studies om zo te denken. Er werd mij al getoond dat, op zielsniveau in meditatie, Universeel LevensBewustzijn binnenin is en dat ik reeds de kracht had om mijzelf te genezen. Ik besloot dat dit een goede gelegenheid was om toe te passen wat ik al eerder had moeten herkennen.

Dus maandagavond, gedurende zo’n twee uur, ging ik naar de stilte binnenin en sprak eigenlijk met Goddelijk Bewustzijn. Ik legde, op mijn eigen manier, uit dat ik dankbaar was voor deze gelegenheid. Ik wist en geloofde dat de kracht van genezing er altijd voor mij was. Het enige wat ik hoefde te doen, was om zijn leiding te vragen, waar ik dan ook om vroeg. Ik luisterde enige tijd en naar het einde van deze meditatieve staat toe begon ik aan mezelf en God te bevestigen dat deze genezing reeds was volbracht. Zo zij het, dank je Liefde, LichtBewustzijn.

Ik ging naar bed, me nog steeds gewaar van de pijn. Ik werd dinsdagochtend wakker, sprong uit bed, kleedde me aan en zette koffie. Ik was goedgehumeurd. Het was pas na zo’n 45 minuten dat ik al wakker was, terwijl ik mijn koffie dronk, dat ik me realiseerde dat ik geen enkele pijn had gevoeld toen ik me aankleedde. Dus begon ik met mijn armen op en neer te zwaaien alsof ik gymnastiekoefeningen aan het doen was. Er was absoluut geen pijn te bekennen. Dank je God, dank je God hardop! Eerst zag ik dit als een wonder, maar toen besefte ik dat dit gewoon een natuurlijke stroom van onvoorwaardelijke Liefde van GodsBewustzijn was die door mij heen stroomde, omdat ik gevraagd en toegelaten had dat dit zou gebeuren.

Mijn gedachten zijn mijn realiteit. Ik herinner me dat toen Jezus mensen genas, hij zei: “Je bent genezen in overeenstemming met je geloofsvertrouwen.” Hij toonde hen alleen hoe zichzelf te genezen.

Dank je dat je het gevraagd hebt. God zegene je. Ernie


Roxanna schreef:
Wanneer ik je schrijf, is het meestal om te praten over hoe slecht het met mij gaat, maar ik wil mijn best doen om in deze email te vertellen dat mijn situatie langzaam aan het verbeteren is, dat ik me anders voel, ik dingen in een ander licht zie. Misschien is de situatie niet veel veranderd, maar ik beleef ze op een andere manier. Hoewel het nog moeilijk is om mijn gedachten het stilzwijgen op te leggen, wordt mijn gebed gehoord. Ik kan de GODDELIJKE BESCHERMING voelen. Het is alsof mijn problemen me niet langer meer terneerdrukken. Ik voel me meer liefdevol. Ik realiseer me direct wanneer mijn ego de baas is. Soms wint het en soms niet. En ik lach omdat ik kan zien hoe het wil triomferen...maar deze innerlijke Stem kalmeert me, zij neemt me ‘van het toneel’ en ik word een waarnemer. Het is wonderbaarlijk!

Ik ben door karmische situaties moeten gaan, maar wanneer ik om Licht vroeg, om te begrijpen waarom mij dit overkwam, ‘herinner ik mij de pijn die ik jaren geleden heb veroorzaakt en hoe ik iemand heb doen lijden, gelovend en overtuigd dat ik het juiste deed. Het was ongelofelijk hoe mijn geest geopend werd en ik de situatie kon zien alsof ik ze op dat moment beleefde. En ik kon de pijn zien en begrijpen die ik de andere had berokkend. Mijn eigen pijn verdween onmiddellijk met het ‘begrijpen’ en ik vroeg om vergeving en voelde me bevrijd. Het was als magie, ogenblikkelijk!

Ik kon mijn egoïstische, bezitterige liefde zien en de pijn die deze had veroorzaakt. Het is wonderbaarlijk om je te kunnen vertellen dat het Licht zien ongelofelijk verbazingwekkend is.
En ik ben zo dankbaar voor de innerlijke vrede en blijdschap. Ik kan de GODDELIJKE BESCHERMING aan mijn zijde voelen. Dit wilde ik je laten weten.

Ik blijf de BRIEVEN lezen. Ik blijf bidden en hoewel mijn leven, technisch gezien, niet veranderd is, zie ik het anders. Het is niet langer een zware last, en ik ben blij.

Oscar schreef:
Ik hoop dat het goed met je gaat, met mij gaat het heel goed en ik wil je iets over de BRIEVEN vertellen. Bij het lezen en met de raadgevingen gegeven in BRIEF 6, zijn me wonderbaarlijke dingen overkomen sinds ik op iedere BRIEF ben beginnen mediteren, Ik wil je vertellen dat de energie die ik ontvang tijdens elke Reiki sessie die ik geef, totaal anders is. De mensen aan wie ik een Reiki sessie geef, zeggen dat ze veel Rust ontvangen en zich, op een zeer speciale manier, stabiel voelen. Wat ik ontvang wanneer ik Reiki geef, is ongelofelijk. Ik voel een stroom doorheen mijn lichaam, een bijzondere warmte in heel mijn lichaam. Wat ik ontvang, is totaal anders en ik vertel je dit met kennis van zaken, aangezien ik sinds 2003 met Reiki bezig ben.

Ik kom uit meditatie, volledig duizelig, maar zeer blij met alles wat ik ontvang. Ik stuur je een enorme knuffel.

Jeroen schreef:
Mijn leiding door het Goddelijke aan de hand van het bestuderen van de Christus’ Brieven.

Mijn leven is grandioos veranderd door het lezen en toepassen van de Christus Brieven.

De transformatie begon toen ik me realiseerde dat ik iedere dag diende te mediteren op het gebed in Brief 8.

Ik combineerde dit met het loslaten van negatieve overtuigingen en verving ze door positieve in iedere omstandigheid in mijn leven, zoals Christus beschrijft in zijn Brief 6.

En wanneer ik enkele weken of maanden later terugblikte, realiseerde ik me dat mijn situatie veranderd was, mijn houding anders was en ieder conflict dat ik had, werd in liefdevolle verbindingen getransformeerd.

Het Goddelijke transformeert werkelijk elke negatieve overtuiging wanneer je ze in volkomen geloofsvertrouwen afgeeft en om een positieve vraagt.Maar de grootste verandering kwam toen ik mijn inspiratie in meditatie volgde, net een jaar geleden, op 10 april 2008. Ik ontving dit in antwoord op mijn aanhoudend gebed om mij de volgende stap in mijn werkcarrière te tonen. Ik had voorheen veel dingen gedaan, maar had er alle interesse in verloren, alsook inkomen uit deze vroegere talenten.

In meditatie werd mij gezegd om een advertentie op een specifieke website te plaatsen voor een zeer specifiek talent.

Merkwaardig genoeg was ik al vier(!) jaar lang op zoek naar een volgende stap om te zetten.

Nog merkwaardiger was het feit dat ik het talent, dat het Goddelijke mij zei te gebruiken, vele jaren als een bijkomstig middel had gebruikt, maar ik had het altijd als dusdanig gezien: een bijkomstig middel. Ik was verbijsterd, omdat het nooit bij me opgekomen was dat ik dit als een manier kon gebruiken om een inkomen te creëren. Ik had de oplossing over het hoofd gezien die vlak voor mijn neus lag.

In het begin was de toestroom van werk beperkt, dus vreesde ik dat ik nog steeds te weinig inkomen zou hebben. Ik begreep de ware Aard van het Goddelijke nog niet: Perfecte vervulling van iedere behoefte op de meest perfecte manier.

Dus dacht ik: ‘Ik heb nog andere talenten. Waarom hiervoor niet ook een advertentie plaatsen.’

Dit was een zeer heilzame les voor mij. Omdat er nauwelijks, zoniet geen reactie vanwege de andere advertenties kwam. Maar nog belangrijker, alles wat uit deze reacties voortkwam, waren discussies over vergoeding en vreemde omstandigheden waarbij ik mij afvroeg hoe ik hierin verstrikt geraakt was. Ik heb nooit discussies wanneer ik benaderd word voor het talent dat het Goddelijke mij heeft getoond!Naarmate ik meer over het Goddelijke leerde, door de Brieven te lezen, door de adviezen van de Opnemer en het antwoord op Hoe te Bidden in de Vraag en Antwoord sectie, gebeurde het meest wonderbaarlijke.

Het zaadje dat ik geplant had door de advertentie op de website te zetten, begon uit zichzelf te groeien zonder dat ik hoe dan ook iets deed. Natuurlijk mediteerde ik en gaf iedere dag dank voor wat ik ontving en nog zou ontvangen, maar ik ondernam geen ENKELE actie om werk aan te trekken.

In juni belde iemand me op en vertelde me dat hij naar mij doorverwezen was door iemand die ik niet eens kende!

Toen ik informeerde hoe degene die mij had doorverwezen van mijn bestaan afwist, zei hij dat hij mijn advertentie gevonden had toen hij iemand zocht naar wie hij kon verwijzen wanneer hij een opdracht kreeg die voor hem te groot was.

Dit is een continue proces geweest. Mensen vinden me via deze ene advertentie.

Ik heb nu verschillende prospecten die mijn inkomen voor het komende jaar waarborgen.

Nu neem ik iedere stap die ik van plan ben te zetten naar het Goddelijke, om te voelen of het de juiste is om te zetten.

Als ik niet zeker ben, wacht ik gewoonweg tot ik zeker ben.

Omdat ik WEET dat ik, als ik ZIJN leiding volg, zal vinden wat ik nodig heb, voor mezelf, voor mijn familie.

Ik weet ook dat het Goddelijke doorheen mijn leven werkt, om me te tonen waar ik kan groeien, mij delen van mijn bewustzijn tonend die gereinigd dienen te worden en als ik hiermee in meditatie zit en vraag om mij de weg voorwaarts te tonen, komt er inspiratie en zal ik weten wat ervoor in de plaats te vragen en mijn bewustzijn zal in frequentie verhogen, zodat ik nog gelukkigere omstandigheden kan aantrekken.


Roxanna schreef:
Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik ben nog steeds op het Pad van CHRISTUS’ BRIEVEN en ik wilde je vertellen hoe goed het gaat dag na dag, hoe alles verandert. Iedere dag voel ik me gelukkiger, met meer Liefde om te geven, en ik ben mij zeer bewust dat ik nog een lange weg te gaan heb. Het is ongelofelijk om iedereen en alles vanuit het standpunt van LIEFDE te zien; om onmiddellijk te beseffen wanneer ik een fout bega. Ik weet dat vele wonderen in mijn leven zullen plaatsvinden. Ik ben in Vrede, zonder angst. Ik leef iedere dag zonder tobben, gelukkig en dankbaar.
De verandering binnenin mij is zo ongelofelijk geweest en er moet nog zoveel meer gebeuren.

Maar mijn grootste wens is om mijn bewustzijn te veranderen en ik weet dat ik op het juiste pad ben en dat wanneer ik er geraak, IK ER ZAL ZIJN!

Ik wil mijn dankbaarheid naar jou en de Opnemer toe uiten voor alles wat jullie doen. Ik wens je vele Zegeningen en al mijn Liefde toe, Roxana

Myrza schreef:
Ik wilde je vertellen wat ik bij mijn zoon gezien heb sinds hij CHRISTUS’ BRIEVEN is beginnen lezen. Hij is volledig toegewijd om CHRISTUS’ PAD te volgen en ik kan het in zijn leven zien. Ik heb gezien hoe zijn gezondheid verbeterd is, zijn werk, zijn omgeving...het is Wonderbaarlijk, Zijn GELOOFSVERTROUWEN, zijn LIEFDE voor iedereen.

Ik ben 53 jaar oud. Ik heb altijd naar ‘iets meer’ gezocht en hier is het : CHRISTUS’ PAD. Myrza