CRTagalogX
Naghahayag ng Kaniyang Katotohanan ... sa 9 na mga Liham at 16 na mga Artikulo

Ang Mga Liham At Mga Artikulong ito ay gawa ni Kristo, niliwanag niya na ang mga ito ay walang bayad na mababasa sa pamamagitan ng internet. Ako ay "Tagapagtala" lamang.

Ang Mga Liham ay natanggap noong taong 2000 at 2001. Ang mga ito ay nababasa na sa internet mula pa noong 2001. Ang kauna unahan sa mga Artikulo, kung saan si Kristo ay nagbibigay ng mga puna tungkol sa ating mga pang araw araw na pamumuhay, ay natanggap noong 2003 at ang pinakahuli sa mga Mensahe ay noong Disyembre 2014.

Wala sa mga panulat na ito ay kinuha sa ibang mga literatura, bagaman ang ibang mga manunulat ay nakakuha din ng kanilang pananaw mula kay Kristo. Lahat na nasa harmoniya ng kaniyang Kamalayan ay lubhang pinagpala.

Ang aking landas tungo sa pagiging Tagapagtala ni Kristo ay nagsimula limampung taon na ang nakaraan noong ako ay nakararanas ng mga kahirapan at tumungo kay Kristo at sa Bibliya para sa tulong. Ang sagot ay gumabay sa akin na iwaksi ang lahat ng dogmang pangrelihiyon at maging agnostiko. Sa loob ng dalawang taon, ako ay mataimtim na nanalangin na ipakita sa akin ang Katotohanan at ang tunay na likas ng Unang Dahilan at sa dakong huli ay ipinakita sa akin na ang Diyos ay Pag-ibig. Noong pinakinggan ko ang gabay ni Kristo, ako ay inihatid sa bagong mga direksiyon. Mayroong nasundan ng pitong taon ng tagumpay, pagkatapos ay maraming masasakit na mga karanasan.

Isang gabi, habang nanalangin ako, si Kristo ay biglang dumating. Sinabi niya sa akin kung ano ang ituturo sa akin at sa bandang huli ay gagawin ko. Mula 1963 hanggang 1978, tinuruan ako ni Kristo sa mga prinsipyo na ipinaliliwanag niya sa kaniyang Mga Liham. Noong 1975, ako ay may gabi ng mga pangitain ng mga pangyayari na magaganap sa pagitan ng 1983 at 1994. Lahat ay naging totoo.

Taong 2000, sinimulan ni Kristo na idikta ang mga Liham, pagkatapos ay ang mga Artikulo at iba pang mga Mensahe.