CRPolishX
Mówi O Swojej Prawdzie... Mówi O Swojej Prawdzie w 9 Listach i 16 Artykułach
Chrystus mówi:

Całe stworzenie jest Świadomością uczynioną widzialną.

Każda żywa istota myśli i działa tylko z poziomu duchowej albo
inaczej ego – świadomości, w której rezyduje.

Każdy poziom wibracji świadomości tworzy i manifestuje różne warunki egzystencji.

Nawykowe mentalno/emocjonalne formy myślowe produkują swoje własne wibracyjne częstotliwości świadomości i te z kolei produkują zewnętrzne warunki, w których ta świadomość rezyduje.

Wymiana energii pomiędzy seksualnymi partnerami jest taką samą energią, z której mentalne/elektryczne i emocjonalne/magnetyczne pola ciał są uformowane. Wszystko jest świadomością. Dlatego każde z was wpływa na mentalne/emocjonalne/fizyczne uwarunkowanie partnera.

Nie tylko to, ale uwarunkowanie świadomości każdego partnera ostatecznie ma wpływ na ich środowisko, warunki życia i sukces albo jego brak w codziennym życiu. To również wpływa na dzieci, tworząc rodziny wzajemnej kooperacji i zdrowych mentalno/emocjonalnych wzorców – albo rodziny dysfunkcyjne.

Przyszedłem do ludzi – nie potępiać – ale unieść ich i wzmocnić.

Że wasza cała świadomość powinna być skierowana na opiekę, uważanie na innych, bez względu na to, co mogą oni robić bolesnego wobec siebie.

Cały czas wasz najwyższy cel na ziemi to promowanie najwyższego ziemskiego i duchowego dobra każdej żywej istoty.

Czytaj/Pobierz