CRPolishX
Mówi O Swojej Prawdzie... Mówi O Swojej Prawdzie w 9 Listach i 16 Artykułach
Chrystus mówi:

Wszystkie rzeczy błogosławione i hojne pojawią się w was i waszym życiu, kiedy zdacie sobie sprawę, że cały wszechświat jest transcendentną Uniwersalną Świadomością uczynioną widzialną poprzez materialną formę.

Waszym prawdziwym celem waszej duchowej podróży jest uwolnienie się z więzów ego i czynienie zawsze bardziej czystego kontaktu z Boską Świadomością. To jest wasze ostateczne przeznaczenie, rozpoznawać JEJ obecność wewnątrz siebie i poprzez wasze codzienne działania.

Waszym najwyższym duchowym celem jest dotarcie do tego podniosłego duchowo momentu, kiedy na koniec zdacie sobie sprawę, że wasz ludzki umysł i jego pragnienia są tylko skończone – i dlatego nigdy nie przyniosą wam szczęścia i pełni, jakiej doświadczycie, kiedy porzucicie waszą osobowość i przyjdziecie do Boskiej Świadomości, prosząc Tylko o Wyższą Drogę, Obfite Życie i prawdziwe duchowe cele, które sami możecie osiągnąć w waszym ziemskim stanie.

Każda zła rzecz w waszym obecny dekadenckim społeczeństwie i w waszych ogromnych bezdusznych miastach urasta z Siły Ego.

Z tego powodu przyszedłem poprzez te Listy, pomóc wam zrozumieć dokładnie co trzyma was w obecnym stanie, którego okropność była niewyobrażalna dla ludzkiego umysłu wieki temu.

Pomóc waszej duszy wyjść poza granice waszej siły napędowej ego i rozpocząć nowy program ‘myślowo –emocjonalnego - życia’, który bezpośrednio wyrazi ‘Życie Świadomości – Ojca-Matki’.

Sami kształtujecie wasze życia w formy jakich doświadczacie.

Poprzez wasze myśli możecie zmienić waszą osobistą przyszłość, jeśli będziecie słuchać moich słów, rozumieć wasze prawdziwe pochodzenie, wierzyć w nie i używać codziennie tej wiedzy.

Możecie mieć wpływ na wasze środowisko, domy, rodziny, pracę, ludzi, z którymi jesteście związani a nawet rośliny, zwierzęta i klimat.

Cokolwiek niezłomnie zatrzymacie w umyśle uzewnętrzni się.

Świadomość jest wszystkim.

Wierzenia kościoła są tragiczną parodią wszystkiego, czego próbowałem nauczyć ludzi w Palestynie.

Chrześcijański kościół prezentuje swoim naśladowcom nic innego tylko ‘gloryfikowaną’ wersję poganizmu.

Koncepcja ‘grzechu’ przeciw Jehowie, Wiecznemu i nieskończonemu Potężnemu Stwórcy, była mądrą i silną metodą kontrolowania innych ludzi!

Kiedy jedni ludzie czynią innych ludzi nieszczęśliwymi w jakiś sposób, tworzą swój własny przyszły tego ‘powrót’. Nie jako zemstę, ale jako ‘świadomościową aktywność tworzenia’.

Jest to bardzo pilne, żeby wierzenia w ‘grzech’ i ‘zbawienie poprzez moją śmierć na krzyżu’ zostały zwalczone – i zamienione – przez duchowe zrozumienie dane wam w tych Listach.

Czytaj/Pobierz