CRPolishX
Mówi O Swojej Prawdzie... Mówi O Swojej Prawdzie w 9 Listach i 16 Artykułach
Chrystus mówi:

Ja, Chrystus, piszę ten List aby jasno zdefiniować ukrytą Rzeczywistość, którą nazywam również ‘Uniwersalną’ i ‘Boską’ , żeby pomóc wam rozluźnić wasze umysły w celu zrozumienia, że mimo, iż jesteście ‘jednostkami’, to co dało wam ‘Istnienie’ i ‘Indywidualność’ jest samo Uniwersalne – Wieczne – Nieograniczone – Wszędzie bez początku ani końca.

Pragnę, abyście w pełni zrozumieli, że nigdzie w Nowym Testamencie nie jest powiedziane jasno, iż ja dawałem naukę kompletnie w opozycji do tej w Nowym Testamencie i dlatego Nowy Testament, jako prawdziwy zapis mojego życia i nauczania nie może być wiarygodny czy akceptowalny i do uwierzenia.

Przyniosłem nowe nauczanie, które było nakierowane wyłącznie na uczynienie ludzi świadomymi uniwersalności i miłości – zamieszkującej natury – tak samo jak transcendentnej natury … ‘Tego’ … co sprowadziło całe stworzenie do widzialnej manifestacji.

Wasz duchowy rozwój może jedynie wyrosnąć z waszej głębokiej percepcji i zrozumienia natury egzystencji i z … ’Tego’ … co doprowadziło was do Istnienia.

To co jasno dostrzegacie tworzy warunki w jakich żyjecie.

Nauka nie może powiedzieć wam co jest ‘Siłą Motywującą’, która przyciąga cząsteczki do formy elementów.

Nauka nie powie wam też skąd takie cząsteczki energii oryginalnie pochodzą z wyjątkiem twierdzenia, że zostały one uwolnione podczas Wielkiego Wybuchu, który, jak naukowcy wierzą, dał pierwszy impet tworzeniu. Dlaczego nagle ‘Wielki Wybuch’ – czego?Jaki był Czynnik Motywujący?

Przyszedłem specjalnie pomóc nauce zlikwidować przepaść pomiędzy Uniwersalną Świadomością a występowaniem elektrycznych cząstek.

Przyszedłem także pokazać prawdziwą naturę … ‘Tego’ … co nadało wam życie – dając wam indywidualność.

Nie zostaliście ‘stworzeni’ – wy zaczerpnęliście wasze ‘istnienie’ z Tego.

Czytaj/Pobierz