CRPolishX
Mówi O Swojej Prawdzie... Mówi O Swojej Prawdzie w 9 Listach i 16 Artykułach
Chrystus mówi:

Nie przyszedłem na ziemię wprowadzać nową religię albo wyższe prawo moralne, niż to dane przez Mojżesza w Dziesięciu Przykazaniach. Moim celem było wniesienie nowej percepcji ‘Boga’ jako twórcy i zrozumienia egzystencji jako takiej. Z tej wiedzy przyszedłby nowy sposób życia.

Aby osiągnąć sukces w pozbyciu się człowieczeństwa, które trzyma was z dala od pełnej realizacji Uniwersalnej Prawdy i zrozumienia prawdziwej natury ‘duchowo-ludzkiego’ uwarunkowania nazywanego ‘Królestwem Boga’, musicie odwrócić się od starych dogmatów ‘zbawienia przez krew jagnięcia’, Trójcy i innych wierzeń i przyjść z perfekcyjnie otwartymi podatnymi umysłami do Prawdy o Egzystencji.

Żadne inne zbawienie nie jest możliwe. ‘Bóg’ nie może was zbawić, ponieważ w ignorancji faktów egzystencji, ludzkość będzie kontynuować robienie przyziemnych błędów aż do końca czasu, tworząc w ten sposób swoje własne choroby i nędzę.

Prawo Przyczyny i Skutku jest nieuchwytną i wewnętrzną - nieuchwytną – naturalną charakterystyką egzystencji.

Wasza jedyna nadzieja ostatecznej ucieczki jest w połączeniem się ‘jednym’ ze Świadomością Uniwersalnej Miłości.

Czytaj/Pobierz