CRPolishX
Mówi O Swojej Prawdzie... Mówi O Swojej Prawdzie w 9 Listach i 16 Artykułach
Chrystus mówi:

Listy te są ziarnem przyszłej duchowej ewolucji rodzaju ludzkiego.

To duchowa ewolucja ‘ludzkiej świadomości’ powoduje mentalną i fizyczną ewolucję w waszym personalnym i globalnym życiu oraz prowadzi ludzkość do nawet bardziej harmonijnego stanu dobrobytu.

Wasza osobista świadomość jest całkowicie odpowiedzialna za wszystko do czego dochodzi w waszym życiu i osobistym doświadczeniu. 

Nie możecie osiągnąć trwałych zmian w waszym życiu dopóki nie zmienicie swojej świadomości.

Dlatego ludzie muszą modlić się i starać przez cały czas osiągnąć bezwarunkową Miłość.

W 20 wieku ludzkie zdolności mentalne prześcignęły wasz rozwój duchowy. Naukowcy myśleli, że mogą wyjaśnić genezę powstania i przypisać ją przypadkowi. 

Zawsze pojawiające się ponure wyobrażenia kilku ludzi teraz stają się.

Zaraźliwą mentalną infekcją gloryfikowaną w literaturze, filmach, teatrach, rozszerzającą się po całym świecie, tworzącą globalną ‘Ludzką świadomość’ podobną do ich własnej, wyrażaną jako wybryki seksualne, przemoc i perwersje.

Wasza Telewizja i Ekran kinowy stały się nową Biblią ludzkich zachowań.

Tragedie osobiste nieznane rodzajowi ludzkiemu wieki temu, stały się powszechne i ludzie boją się wychodzić na ulicę.

Jest jak zaklęty krąg choroby nowotworowej i perwersji myśli oraz działań tworzonych przez rozrywkę i magnatów medialnych.

To jest Bestia polująca na waszych ziemiach.

Zastanawiacie się skąd pochodzi wirus HIV? Wasze własne silne ‘impulsy świadomości’ są impulsami życia. To są wysoce twórcze elektro-magnetyczne impulsy! Kiedy są one zjadliwe – brutalne – agresywne – zbrodniczej natury – emitują cząstki elektryczne o zjadliwej, brutalnej, agresywnej, morderczej ŚWIADOMOŚCI, które przyjmują formę złośliwych wirusów.

To nie jest kara od ‘Boga’ o czym mogą uczyć was kościoły. To jest Naukowy Fakt Egzystencjalny.

Się pozwolić obecnej formie ‘Chrześcijaństwa’, zbudowanej na nieprawdziwej doktrynie skoncentrowanej wokół mojego ukrzyżowania, umrzeć śmiercią naturalną.

Żadne zło, które przychodzi na waszą ziemię nie jest naturalną katastrofą.Wszystko co wrogie waszemu perfekcyjnemu dobrobytowi jest najpierw wyhodowane w waszej ‘ludzkiej świadomości’.

Tylko poprzez osiągnięcie tej wyższej wizji fizyczny świat będzie ocalony od całkowitej anihilacji.

‘Ludzka świadomość’ musi być szybko wzniesiona, aby zobaczyć to co ja widziałem na pustyni – Rzeczywistość Miłości za i wewnątrz wszelkiego istnienia.

Kiedy Prawdziwa natura ‘Bycia’ będzie w całości rozumiana – ludzkość wejdzie na następny szczebel duchowej ewolucji i uruchomi nową i błogosławioną formę ludzkich starań i osobistego do świadczenia.

Na pustyni zdałem sobie sprawę, że nic nie było naprawdę solidne! Skały, ziemię, piasek wyglądały tylko jak ‘migotanie maleńkich pyłków’ (co nauka nazywa obecnie cząstkami naładowanymi elektrycznie).

Życie i Świadomość, zdałem sobie sprawę, były jedną i tą samą rzeczą.

Pokazano mi, że Boska Moc Twórcza zawsze pracowała według dziewięć fundamentalnych i dokładnych zasad konstrukcji. ‘Widziałem’, że te ‘zasady’ i ‘charakterystyka’, wyraźnie zauważalne w procesie tworzenia, były ustanowione niezmiennymi Prawami rządzącymi całym istnieniem.

Pokazano mi, że każda żywa tworzona istota powinna być promiennie zdrowa, zadbana, karmiona, chroniona, uzdrawiana, utrzymana w pokoju i dostatku, prosperująca wśród uporządkowanej społeczności ‘istot’ rozszerzających wzajemną miłość.

Jednakże, w momencie tworzenia, powstają dwa podstawowe impulsy, zapewniające indywidualność i one kontrolują świadomość rodzaju ludzkiego.

Czytaj/Pobierz