CRPolishX
Mówi O Swojej Prawdzie... Mówi O Swojej Prawdzie w 9 Listach i 16 Artykułach

Chrystus 

wyjaśnia w Wiadomościach
dyktowanych od 2007
jak stworzyć Królestwo Niebieskie
na Ziemi.

Wzywa on ludzi do pracy w celu ustalenia
Wyższej Wizji
idąc Drogą Chrystusa,
drogą Bezwarunkowej Miłości.


Wiadomości te podane są na stronie internetowej

SIEDZIBY CHRYSTUSA:

headquarters.christsway.co.za